Succesvoller communiceren

Start/Trainingen/Succesvoller communiceren
Laden Evenementen

Ontdek waar jouw blinde vlek in communicatie zit.

Communicatie is essentieel voor succesvol zijn, samenleven en samenwerken.

Communicatie is de rode draad bij alles wat we doen. We communiceren de hele dag door, verbaal én non-verbaal. Je kunt niet niet communiceren. De manier waarop we communiceren, met anderen én met onszelf, heeft grote impact op de mate waarin we succesvol zijn en de kwaliteit van onze relaties, zowel in werk als privé.

Iedereen kan praten, maar zeg je ook wat je wilt? Zeg je alweer ja, terwijl je eigenlijk nee wilt zeggen. Komt je boodschap over zoals je hem had bedoeld? Ben je tijdens het gesprek meer bezig met hoe kom ik over dan met luisteren? Voel je je ongemakkelijk als er stiltes vallen?

We zijn ons meestal wel bewust van wat we zeggen maar hoe onze woorden door de ander geïnterpreteerd worden is alweer een stap verder.

We denken elkaar te begrijpen maar regelmatig zijn er communicatiestoornissen: bijv. wanneer je niet met iemand op één golflengte zit, je boodschap niet overkomt zoals jij bedoeld, of je ervaart geen klik met de ander waardoor de communicatie stroef verloopt. Hoe blijf je in verbinding als het contact niet vanzelf gaat.

Het geheim van succesvolle communicatie!?

Effectieve communicatie

Het geheim zit in het ontdekken van jouw blinde vlek. Deze ontdek je door de bewustwording van hoe communicatie en verbindend contact maken werkt en de dingen die je in de communicatie met de ander kunt doen en laten. Hierdoor word je in staat gesteld om miscommunicatie zoveel mogelijk te voorkomen, de ander (en jezelf) beter te begrijpen en te zorgen dat je meer op één golflengte komt (wat overigens niet hoeft te betekenen dat je het met elkaar eens bent).

In de 1-daagse training succesvoller communiceren kijken we naar zowel verbale als non-verbale communicatie en hoe je deze beiden zo goed mogelijk kunt inzetten.

Je leert o.a. aan de hand van een helder en inzicht gevend communicatiemodel:

  • waar jouw blinde vlek in communicatie zit
  • hoe je miscommunicatie voorkomt
  • hoe je jezelf en de ander beter begrijpt
  • hoe je jouw spreek-, lichaams- en stemtaal optimaal inzet
  • welke vragen je altijd kunt stellen
  • hoe je kunt zeggen wat je écht wilt
  • hoe je in verbinding blijft als het contact en de communicatie stroef verloopt
  • hoe je meer op één golflengte met je gesprekspartner kunt komen.

Verhelderend, vallende kwartjes (oh, werkt dat zo), ervaren, doen en natuurlijk tips en tools om succesvoller te communiceren en in verbinding te blijven. Hetgeen je leert kun je meteen in praktijk brengen, zowel zakelijk als privé.

Schrijf je nu in

Kosten:

249 euro excl BTW, inclusief lunch en hand-out.

Schrijf je met 2 personen in, ontvang je 15% korting per persoon.

Data:

Dinsdag 24 september: 9.30 – 17.00 uur.

Schrijf je in